Servicii

Istoric

Misiunea şcolii

Baza materială

Parteneriate
şi protocoale

Învăţământul
preşcolar

Învăţământul
primar

Învăţământul
gimnazial

Istoricul şcolii

  • Şcoala gimnazială nr. 21 din Sibiu funcţionează în reţeaua şcolilor de stat din judeţul Sibiu începând cu anul 1967, an în care aceasta a fost dată în folosinţă.
  • Dacă în primul an, 1967 - 1968 exista un număr de 425 elevi, în anul 2012 - 2013 se înregistrează un număr de 538 elevi şi preşcolari care frecventează grădiniţa şcoală.
  • În anul 1970 se construieşte sala de sport a şcolii şi se adaugă două aripi la clădirea şcolii.
  • Şcoala gimnazială nr. 21 este amplasată în cartierul Hipodrom II, pe strada Luptei, numărul 27, la intersecţia a două importante artere de circulaţie ale Sibiului, strada Nicolae Iorga şi bulevardul Vasile Milea, ceea ce face ca şcoala să fie uşor accesibilă pentru diferite zone ale oraşului nostru.
  • Şcoala funcţionează în anul şcolar 2012 - 2013 cu un număr de 19 clase, 11 clase la ciclul primar şi 8 clase la ciclul gimnazial. În cadrul şcolii funcţionează şi o grădiniţă cu trei grupe, o grupă mică, o grupă mijlocie şi o grupă mixtă cu predare în limba germană.
  • Activitatea instructiv – educativă se desfăşoară de dimineaţă, 8:00 – 14:00. Limba de predare este limba română. În cadrul grădiniţei şcolii funcţionează o grupă mixtă cu predare în limba germană.
  • Populaţia şcolară care se adresează unităţii noastre de învăţământ este în creştere.
  • Marea majoritate a preşcolarilor şi elevilor care frecventează şcoala noastră provin din mediul urban.