Trecut-au anii - rememorăm fapte, întâmplări, evenimente din viaţa unei importante şcoli sibiene...

 

Iubim cuvintele şi vrem să le facem auzite. Am pornit de la premisa că o revistă a şcolii este o CARTE DE VIZITĂ.

Experienţa căpătată prin apariţia primelor numere în anul şcolar trecut a dus la concluzia că s-a ajuns la o implicare mai mare a şcolii în ceea ce priveşte revista noastră.

Am considerat ca necesară existenţa unui mecanism prin care să promovăm mici talente care pot deveni mari, să facem schimburi de experienţă pe diverse teme, să transmitem şi altora informaţii care, poate, le vor fi utile în viaţă.

Revista are la temelie toate aceste speranţe şi năzuinţe. Zi de zi muncim pentru ca această revistă, a noastră, destinată tinerilor, să fie pe placul celor ce îi descifrează tâlcurile.

Aşteptăm, deschişi, orice sfaturi şi suntem receptivi la tot ceea ce înseamnă nou.

Director,
prof. Solomon Violeta Hortensia

În anul şcolar 2018-2019 şcoala funcţionează cu 3 clase pregătitoare unde sunt înscrişi un număr de 84 elevi, 10 clase I-IV şi 9 clase V-VIII.

 • Tipul unităţii: şcoală cu clase pregătitoare, cu clasele I–VIII şi cu grupe de copii grădiniţă;
 • Programul: 8:00-14:00;
 • Forme de învăţământ: zi;
 • În unitate funcţionează un număr de 12 clase în cadrul programului "Şcoală după şcoală". Elevii frecventeză cursurile în intervalul orar 8:00-16:00, cu o pauză de masă la ora 12:00, într-o cantină situată în imediata apropiere a şcolii.
 • Servicii oferite de şcoală:
  • grupe de grădiniţă cu program normal;
  • clase de ciclul primar cu program prelungit (8:00-16:00);
  • clase de ciclul gimnazial cu program prelungit (8:00-16:00).
  • Citeşte mai mult...

Misiunea şi filosofia şcolii

Rolul şcolii în viaţa fiecărui elev este de a modela copiii ca să fie pregătiţi pentru societate.
Continuare...

Activităţi

Participăm la evenimente, facem serbări, ne implicăm în proiecte şi suntem deschişi la tot ce e nou.
Continuare...

Pentru părinţi

Formarea copiilor depinde în mare măsură nu doar de şcoală, ci şi de cooperarea părinţilor cu aceasta. Continuare...