Materiale pentru
părinţi

Linkuri utile

Portofoliul elevului

Evaluări naţionale
- Calendar

Înscrieri la clasa pregătitoare

Informaţii legislative

Structura anului şcolar

Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015 - 2016

  • Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 15 - 17 iunie 2016: înscrierea la evaluarea naţională
  • 17 iunie 2016: limba şi literatura română - probă scrisă
  • 28 iunie 2016: limba şi literatura maternă - probă scrisă
  • 29 iunie 2016: matematică - probă scrisă
  • 1 iulie 2016: afişarea rezultatelor (până la ora 16:00)
  • 1 iulie 2016: depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)
  • 2-4 iulie 2016: rezolvarea contestaţiilor
  • 5 iulie 2016: afişarea rezultatelor finale după contestaţii

conform: Anexei la O.M.E.C.T. nr. 5081/ 31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016