Servicii

Istoric

Misiunea şcolii

Baza materială

Parteneriate
şi protocoale

Învăţământul
preşcolar

Învăţământul
primar

Învăţământul
gimnazial


Baza materială

Construcţia şcolară

 • Număr de clădiri: 2
 • Suprafaţă utilă: 3300 m2, din care:
  • şcoala are suprafaţa de: 2800 m2;
  • sala de sport are suprafaţa de: 500 m2.
 • Număr de clase: 22;
 • Număr de cabinete: 3;
 • Număr de laboratoare: 2;
 • Situaţia juridică a clădirii şi a terenului: şcoala este întabulată şi nu este revendicată.


Utilităţi

 • Curent electric: şcoala e dotată cu curent electric, inclusiv curent trifazic;
 • Canalizare: şcoala este racordată la sistemul de canalizare al oraşului, utilizând apă curentă din reţeaua stradală;
 • Sistemul de încălzire: se realizează prin intermediul unei centrale proprii montată şi pusă în funcţiune în anul 2000;
 • Grupuri sanitare: closete cu apă curentă în număr total de 8 cabine, din care toate sunt în stare corespunzătoare de funcţionare;
 • Salubritate: spaţiu pentru depozitarea gunoiului în 8 europubele;
 • Telefon şi fax;
 • Internet.